City Game franšíza

City Game vo vašom meste

Rozmýšľate nad otvorením city game alebo escape roomu vo vašom meste? Pomôžeme vám!

Prečo začať práve so City Game?

 1. Jedinečnosť - mimo Banskej Štiavnice a Bratislavy podobná stabilná hra neexistuje a aj v Bratislave je naša hra jediná s podobnou variabilitou úloh
 2. Minimálne vstupné náklady
 3. Minimálne fixné náklady
 4. Veľká kapacita hry - (je vhodná tak pre dvojice ako pre veľké teambuildingy do 100 osôb)
 5. Výborné hodnotenia

Ak máte ľubovoľné otázky, napíšte nám:

Vaše meno

Váš email

Vaša správa

Ideálna doplnková aktivita? - Mystery Dinner

Mystery Dinner je vhodná doplnková aktivita k prevádzke či už Escape Roomu alebo City Game. Výhodami Mystery Dinner sú:

 1. Jedinečnosť - ide o v rámci Slovenska jedinečnú haktivitu, ktorú okrem nás neprevádzkuje nikto iný
 2. Minimálne vstupné náklady
 3. Nulové fixné náklady
 4. Ideálne ako teambuilding
 5. Výborné hodnotenia

Viac o Mystery Dinner

Prečo spolupracovať s nami?

 1. Dlhoročné skúsenosti s prípravou hier
 2. Najlepšie hodnotené hry na Slovensku
 3. Široká paleta hier
 4. Nízke vstupné náklady
 5. Rýchla návratnosť investície
 6. Maximálna podpora
 7. Možnosť rôznych foriem spolupráce

Čo vieme ponúknuť:

 1. Poradenstvo pri rozbehu podnikania (ako zvládnuť byrokraciu)
 2. Pomoc pri tvorbe vlastných hier
 3. Výroba "magických úloh/efektov" na báze senzorov a magnetických zámkov (v prípade escape room)
 4. Príprava herných priestorov (v prípade escape room)
 5. Príprava hry na kľúč
 6. Marketingová podpora
 7. Webstránka s vysokou autoritou pre vyhľadávače
 8. Online rezervačný systém
 9. Marketingová školenie
 10. Podpora pri prevádzke

Naše Pobočky

Bratislava: Escape Room Jánošíkov poklad (2x), Escape Room v Pazúroch ŠtB, Brainteaselava City Game, Mystery Dinner - Vražda u Baťu

Banská Štiavnica: City Game Štiavnický poklad, Escape Room (pripravujeme), Mystery Dinner (pripravujeme)

Košice: Hľadáme partnera - prioritne pre City Game a Mystery Dinner

Žilina: Hľadáme partnera - prioritne pre City Game a Mystery Dinner

Banská Bystrica: Hľadáme partnera