Pravidlá spracúvania osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým spoločnosť City Game s.r.o. zhromažďuje a používa, používa informácie od používateľov (ďalej  „Používateľ“) webovej stránky www.urbangames.sk (ďalej „Stránka“). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na Stránku a na všetky produkty a služby, ktoré spoločnosť City Game s.r.o. prevádzkuje.

Osobné údaje

Osobné  údaje od Používateľov  získavame  rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výhradne, keď Používatelia navštívia naše stránky, zaregistrujú sa na stránkach, rezervujú hry, prihlásia sa k odberu newslettera, reagujú na prieskum, vyplnia formulár , a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi dostupnými na našich stránkach. Používatelia môžu byť  vyžiadaný podľa potreby o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, informácie o platobnej karte. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotný nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na Stránke nebudú môcť vykonať.

Údaje, ktoré nie sú osobnými

Môžeme zhromažďovať údaje, ktoré nie sú osobnými o Používateľoch vždy, keď naše stránky navštívia. Tieto údaje môžu môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia k našim stránkam, poskytovateľovi internetových služieb a iné podobné informácie.

Ako používame zhromaždené údaje

City Game s.r.o. môže zhromažďovať osobné údaje na nasledujúce účely:

Zlepšovanie služieb zákazníkom. Údaje, ktoré nám poskytnete, nám pomáhajú efektívnejšie plniť vaše požiadavky a uspokojovať vaše potreby.
Personalizácia zážitku. Agregované údaje môžeme použiť, aby sme pochopili, ako používatelia využívajú služby a zdroje poskytované na našich stránkach.
Zlepšovanie našej Stránky. Môžeme použiť vašu spätnú väzbu, na zlepšenie našich produktov a služieb.
Spracovanie platieb. Informácie  zadané kvôli spracovaniu platby môžeme použiť iba na tento účel.
Tieto informácie nezdieľame s externými stranami okrem rozsahu potrebného na poskytnutie služby.
Na propagáciu, prevádzkovanie súťaže, prieskum alebo inú funkciu stránok.

Údaje z rezervácie používame na realizáciu samotnej rezervácie a ako možnosť kontaktovania používateľa v prípade potreby
Môžeme použiť e-mailovú adresu používateľa na odoslanie informácii a aktualít, vzťahujúcich sa k jeho objednávke. Tiež môže byť použitá na odpovede na otázky a / alebo iné požiadavky používateľa. Na základe oprávneného záujmu používame e-mailovú adresu tiež na informovanie používateľa, ktorý si v minulosti objednal naše služby o nových podobných hrách a špeciálnych akciách týkajúcich sa našich služieb. Ak sa kedykoľvek používateľ chce odhlásiť z prijímania budúcich e-mailov, môže tak urobiť využitím priameho odkazu v ľubovoľnov z týchto e-mailov.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach.

Citlivá a súkromná výmena údajov medzi lokalitou a jej používateľmi sa deje cez zabezpečený komunikačný kanál SSL a je šifrovaná a chránená digitálnymi podpismi.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Nepredávame, neobchodujeme ani nepožičiavame vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. Agregované demografické informácie, ktoré nie su naviazané na žiadne osobné údaje môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi a dôveryhodnými partnermi a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomôžu prevádzkovať našu firmu a stránku spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie newslettrov alebo prieskumov.

Webové stránky tretích strán

Používatelia môžu nájsť reklamu alebo iný obsah na našich stránkach, ktorý odkazuje na stránky a služby našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, poskytovateľov licencií a iných tretích strán. Nekontrolujeme obsah alebo sa na týchto stránkach nepodieľame a nezodpovedáme za postupy, ktoré používajú webové stránky na ktorých odkazujú adkazy na našich stránkach. Okrem toho tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, sa môžu neustále meniť. Tieto stránky a služby môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a služieb zákazníkom. Prehliadanie a interakcie na akejkoľvek inej webovej lokalite, vrátane webových stránok, ktoré majú odkaz na naše stránky, podlieha vlastným podmienkam a pravidlám tejto webovej stránky.

Zmeny týchto pravidiel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť City Game s.r.o. má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá spracúvania osobných údajov. Keď urobíme, aktualizujeme aktualizovaný dátum v dolnej časti tejto stránky. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou preskúmať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše ďalšie používanie stránky po zmenách týchto pravidiel spracovania osobných údajov bude považovaná za akceptovanie týchto zmien.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel spracovania osobných údajov, postupov tejto stránky alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás na adrese:

City Game s.r.o.
Tománkova 4
84105 Bratislava

alebo

info@urbangames.sk

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 24.5.2018

Napíšte nám

[caldera_form id="CF5c6bc5a192e8d"]