Štiavnický poklad – úspešná rezervácia

SK: Ďakujeme za Vašu rezerváciu City Game Štiavnický poklad. Poslali sme Vám email s ďalšími informáciami. Ak ho nenájdete, pozrite sa pre istotu aj do priečinka s nevyžiadanou poštou, či reklamou. V tom prípade ho prosím presuňte do hlavného priečinka, aby sa vám to nestalo aj nabudúce.

EN: Thank you for your reservation of City Game Treasure of Štiavnica. We have sent you an email with more details. If you do not find it, better check also your spam and promotions folder. If the mail is there, please move it into your primary folder, to find it easier next time.